E-trgovina  AKTA  ALEA  E-vedež  Izobraževalni portal  DZS slovarji  Vsi učbeniki DZS
 
 
 
 
 
Aktualno
Katalog šolskih učbenikov in delovnih zvezkov 2023/2024
Seznam KNJIGARN IN PAPIRNIC DZS, d.d.
Splošni in logistični pogoji
Portal slovarji
Podjetniški portal ALEA
E-trgovina
Akta - Pametni pišejo
Mozaik podjetnih
Zakaj kupovati originalni HP potrošni material
Zunanje povezave
Tehniška založba
Dnevnik
Založba Cambridge
Založba Cideb
Ruski ekspres d.o.o.
Bartus
Lingula
BIP jezikovna šola
Jezikovna šola Sterling

Verba, jezikovna šola
Trgovina

V Trgovini s povečevanjem prihodka povečujemo tržni delež in postajamo največji trgovec v panogi. Žal je potrebno ugotoviti, da kljub relativno veliki rasti prihodka nismo uspeli povečati razlike v ceni, ki je v primerjavi s preteklim letom realno enaka. Razlog je potrebno iskati v zaostrenih razmerah v gospodarstvu kakor tudi v neizprosnem boju s konkurenco. Na stroškovni plati smo predvsem zaradi drobljenih dobav povečali stroške storitev, tako da je skupen rezultat v primerjavi z letom poprej realno slabši.

V področju maloprodaje, v katerem je bilo v letu 2002 vključenih 39 maloprodajnih poslovalnic, je po nekaj letih ponovno dosežena realna rast tako prihodka, kakor tudi ustvarjene mase RVC. Odprli smo štiri nove maloprodajne trgovine, in sicer v MC Kranj, MC Logatec, MC Murska Sobota in NC TA-BU Krško. Z odprtjem novih trgovin v večjih nakupovalnih centrih se je tudi v letu 2002 sledilo konceptu razvoja maloprodaje, ki v osnovi temelji na oskrbovanju s šolskimi in pisarniškimi potrebščinami, tiskovinami ter splošno literaturo in učbeniki posameznim kupcem – fizičnim osebam. Rezultat take poslovne politike je tudi doseganje približno 75 odstotkov gotovinske prodaje, kar nas po tem kriteriju uvršča na prvo mesto med vsemi trgovci naše panoge. Pomembna poslovna aktivnost v letu 2002, ki smo jo uspešno realizirali, je tudi izpeljava projekta organizirane prodaje učbenikov in delovnih zvezkov posameznim učencem in dijakom ter šolam za potrebe njihovih učbeniških skladov. Na področju stroškov poslovanja celotnega področja maloprodaje smo kljub bistveno povečanem obsegu prihodkov, vključno s stroški, ki smo jih imeli z odpiranjem novih trgovin, uspeli ohraniti realno enake stroške kot v preteklem letu.

Področje veleprodaje, ki slovensko tržišče oskrbuje s pisarniškim materialom, se je po nekajletni rasti znašlo v fazi stagnacije oziroma celo rahlega nazadovanja, kar je posledica enakega svetovnega in evropskega trenda. Evropski statistični kazalci kažejo več kot 5-odstotni padec povpraševanja, kar posledično pomeni enako zmanjšano prodajo in težave največjih evropskih ponudnikov. Kljub negativnim predznakom pri tržnem povpraševanju je področje veleprodaje zabeležilo 6-odstotno realno rast prihodka v primerjavi z letom 2001. S tem smo še učvrstili naš položaj tržnega vodje ter povečali prednost pred konkurenco. Nadaljevali smo s projektom pridobivanja kupcev, ki naročajo blago preko elektronske trgovine DZS, d. d., ter uspešno vpeljali ta način poslovanja z nekaj uglednimi slovenskimi podjetji. Predvsem je opazen pritisk kupcev v smeri kvalitete oskrbe s pisarniškim materialom (odzivnost, širina prodajnega programa, dostopnost, informiranje o novostih), kar bo osnovni cilj DZS, d. d., v letu 2003. Z načinom oskrbe kupcev z obstoječo mrežo osmih prodajnih enot (7 prodajnih centrov ter centralni prodajni oddelek) ter velikostjo in organiziranostjo logistične podpore smo dosegli optimalne rezultate, ki jih lahko izboljšamo le ob novih vlaganjih v logistično podporo ter nove prodajne površine. Ob teh predpostavkah smo prepričani, da lahko delež DZS, d. d., ne le obranimo pred prihajajočo evropsko konkurenco v letu 2004, temveč celo povečamo.

Papirni oddelek je v letu 2002 posloval dobro in realiziral zadane poslovne cilje. Povečal je svoj obseg poslovanja, kakor tudi zaslužek (RVC) v okviru letnega prometa. Z nekaj novimi dobavitelji iz tujine je povečal izbor ponudbe na domačem trgu, kjer je utrdil mesto med vodilnimi podjetji po prodaji določenih delov ponudbe – npr. specialni papirji. S krajšimi dobavnimi roki in ugodnejšimi cenami se dviguje raven kvalitete poslovanja v skladu s politiko podjetja. Temu je v veliki meri pripomoglo tudi odlično sodelovanje z oddelkom grafične storitve. Rezultat sodelovanja so pozitivnimi rezultati obeh oddelkov.

V prihodnjem letu bomo nadaljevali s politiko dvigovanja ravni kvalitete poslovanja oddelka na domačem trgu in s tem povezano utrjevali vpliv pri strateško pomembnih kupcih za podjetje. Doseganje zadanih ciljev je v dosedanjih letih poslovanja postalo že zaščitni znak oddelka, zato tudi v prihodnjem letu ne bo zanemarjeno.

Novo v ponudbi

več o tem
VALÚ
V naši internet trgovini lahko odslej kupujete tudi preko plačilnega sistema VALÚ!
več o tem

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo se nahaja tukaj.
več o tem
Knjižne novosti
Iz ponudbe DZS

več o tem

Katalog pisarniških potrebščin 2023 v PDF obliki (74MB) je tukaj.
več o tem

Katalog v PDF obliki je tukaj.
več o tem

več o tem

več o tem
Uničevalec dokumentov
več o tem

OFFICE Line tonerji
več o tem

več o tem

več o tem

več o tem
© DZS | Avtorji | Pravna obvestila