E-trgovina  AKTA  ALEA  E-vedež  Izobraževalni portal  DZS slovarji  Vsi učbeniki DZS
 
 
 
 
 
Aktualno
Katalog šolskih učbenikov in delovnih zvezkov 2024/2025
Seznam KNJIGARN IN PAPIRNIC DZS, d.d.
Splošni in logistični pogoji
Portal slovarji
Podjetniški portal ALEA
E-trgovina
Akta - Pametni pišejo
Mozaik podjetnih
Zakaj kupovati originalni HP potrošni material
Zunanje povezave
Tehniška založba
Dnevnik
Založba Cambridge
Založba Cideb
Ruski ekspres d.o.o.
Bartus
Lingula
BIP jezikovna šola
Jezikovna šola Sterling

Verba, jezikovna šola
Kratka zgodovina

1945–1965

 

Leta 1945 je vlada Narodne republike Slovenije ustanovila Državno založbo Slovenije in ji določila poslanstvo: izdajanje, založništvo in prodaja učbenikov, učil, tiskovin, knjig in revij. Prve knjige so izšle že leta 1945, in sicer Župančičev Zimzelen pod snegom, ponatis Slovenskega zbornika leta 1942 in prvih deset šolskih knjig. Že leta 1946 sta izšla tudi prva dva zvezka Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev. Ta zbirka je obveljala za eno najobsežnejših in po kulturni vrednosti najpomembnejših zbirk.

Že od prvih let svojega obstoja smo imeli precej razvejano maloprodajno mrežo po vsej Sloveniji – sestavljalo jo je 49 knjigarn in papirnic. Kasneje smo jo predali komunam in si čez čas po poslovni poti zgradili novo prodajno mrežo dvajsetih knjigarn in papirnic.


1965–1990

 

Šestdeseta in sedemdeseta leta so potekala v znamenju spreminjanja. Podjetje, ki je bilo ostanek administrativne ekonomije, se je spreminjalo v podjetje, ki naj bi delovalo po načelih tržnoplanskega gospodarstva.

V osemdesetih letih se je začela kazati jasna potreba po pravem trženju in začeli smo uvajati nove prodajne poti. Blagovna znamka Modri Janez se je uveljavila kot kataloška prodaja šolskih učbenikov (prednaročniška prodaja po zagotovljeni ceni).


1990–2000

 

Državna založba Slovenije je leta 1990 postala delniška družba. Odločili smo se tudi za spremembo celostne podobe podjetja in v okviru tega spremenili ime podjetja v DZS, d. d. Delnica DZS je leta 1999 začela kotirati na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Na področju komercialnih tiskovin smo začeli s trženjem blagovnih znamk AKTA in ALEA, svojo ponudbo pa smo začeli dopolnjevati z elektronskimi obrazci. Prvi med njimi je bil računalniški program za poslovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov PCA Podjetnik. Ponudili smo elektronski obrazec za izračun dohodnine, ki je bil najbolj množično uporabljan od vseh tovrstnih obrazcev na internetu.

Najpomembnejši založniški projekti v tem obdobju so bili: Slovar slovenskega knjižnega jezika, Geografski atlas Slovenije in didaktični kompleti učbeniških gradiv za devetletko. Ob neprestani skrbi za kakovost smo kot prvi založnik v Sloveniji pridobili certifikat ISO 9001.

Odprli smo knjigarno in papirnico v Mercatorjevem centru v Ljubljani. Ker se je ta odločitev izkazala za pravilno, smo začeli tudi v drugih Mercatorjevih centrih odpirati knjigarne in papirnice. Začeli smo prodirati na tuje trge. Na Hrvaškem smo kupili družbo Knjiga i Dom, d.o.o., ki smo jo kasneje preimenovali v DZS Zagreb, d.o.o. Odprli smo prvi veleprodajni center v Zagrebu ter knjigarni in papirnici v Puli in Sarajevu.

Ustanovili smo novo dejavnost znotraj DZS, d. d., t.j. kapitalske naložbe, z namenom upravljanja z obstoječimi naložbami družbe in iskanja novih priložnosti za naložbe v podjetja, ki so zanimiva zaradi sinergijskih učinkov.


2001

 

Preko elektronske trgovine smo se predstavili s paleto proizvodov, tako s področja založništva kot trgovine. V okviru trgovine smo začeli s prodajo grafičnih storitev v tujino. Delež celotnih prihodkov, ustvarjenih v Diviziji trgovine, je leta 2000 narasel na 84 odstotkov, zato smo s 1. 1. 2001 prešli z založniške kolektivne pogodbe na trgovsko kolektivno pogodbo, in se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrstili v dejavnost trgovine na drobno z drugimi izdelki široke porabe (G 51.470).


2002

 

Spremenili smo organizacijsko strukturo: dejavnost Izobraževalnega založništva in dejavnost Založništva tiskovin smo združili v Divizijo založništev. Divizijo strokovnih služb smo razdelili na Divizijo splošnih strokovnih služb in Divizijo finančnih strokovnih služb. Divizijo trgovine smo razdelili na dve samostojni diviziji – Divizijo veleprodaje in Divizijo maloprodaje.


2003

 

Bili smo gostitelji mednarodnega kongresa založnikov izobraževalne literature IGEP (International Group of Educational Publishers) v Portorožu. Podpisali smo pogodbo z največjim svetovnim oskrbovalcem pisarn, podjetjem Corporate Express, o ekskluzivnem strateškem partnerstvu za slovenski in hrvaški trg.

V maju 2003 smo postali večinski lastnik časopisne družbe Dnevnik, d.d.

Uprava, Divizija založništev in Divizija finančnih strokovnih služb so se preselile na novo lokacijo, na Dalmatinovo ulico 2 v Ljubljani.


2004

 

V okviru največjega knjižnega projekta Slovenska zgodba, ki smo ga izvedli skupaj s časopisno družbo Dnevnik, d.d., smo v letu 2004 izdali 27 naslovov v skupni nakladi, ki je presegla milijon izvodov.

Divizija veleprodaje, Divizija maloprodaje in Divizija splošnih strokovnih služb so se preselile na novo lokacijo, na Letališko cesto 30 v Ljubljani.

Odprli smo nov veleprodajni center na Letališki cesti v Ljubljani, ki je nadomestil in nadgradil poslovanje ukinjenega. Začel je delovati nov, računalniško podprt in v veliki meri avtomatiziran logistični center na Letališki cesti. Odprli smo tudi novi knjigarni in papirnici v Mercator centrih v Celju in Domžalah.

Postali smo 35,36-odstotni lastnik družbe za komunikacijski menedžment Pristop Skupina, d.o.o., in 40-odstotni lastnik družbe Jupiter net, d.o.o.


2005

 

V Izobraževalnem založništvu smo se trgu predstavili z Velikim angleško-slovenskim slovarjem Oxford-DZS in Velikim splošnim leksikonom na plošči CD-ROM. Nadaljevali in zaključili smo tudi odmevno skupno prodajno akcijo knjižnih uspešnic s časopisno hišo Dnevnik, d.d. – Slovensko zgodbo.

Ob koncu leta 2005 smo imeli odprtih devetintrideset knjigarn in papirnic v Sloveniji in 12 v tujini.

Sredi leta 2005 smo del dejavnosti Divizije veleprodaje prenesli na novoustanovljeno podjetje DZS Grafik, d.o.o., ki je v 100% lasti DZS, d. d.

Kupili smo 33,33% lastniški delež v hrvaški družbi Digitel komunikacije, d.o.o. Ob koncu leta 2005 se je Jupiter net, d.o.o., pripojil k družbi Pristop Skupina, d.o.o., tako da je naš lastniški delež v družbi Pristop Skupina, d.o.o. 33,33 %.


2006

 

V Izobraževalnem založništvu smo v marcu 2006 slovenskemu trgu prvič predstavili izobraževalni portal Vedež. Pomemben in hkrati največji projekt je nastal v sodelovanju s časopisno založniško hišo Dnevnik, d.d., t.j. Veliki splošni leksikon v priročni obliki v 20 knjigah. Ponosni smo tudi na izid drugega dela Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS. V Založništvu tiskovin smo trgu ponudili nove obrazce, ki so usklajeni s spremembami, vezanimi na zamenjavo valute ter posodobljena programa PCA Podjetnik in Potni nalogi ALEA. Uvedli smo storitev podpore uporabnikom na daljavo (vzdrževanje, namestitev programov in servisiranje) in novo linijo izdelkov blagovne znamke Akta S.Cool.

V Diviziji veleprodaje smo ponovno obudili šolski program, program poslovnih daril in promocijskega materiala. Tudi v letu 2006 smo nadaljevali s širjenjem svoje dejavnosti na tujih trgih. Z uvajanjem blagovne znamke Corporate Express na trgih bivše Jugoslavije smo krepili prepoznavnost naše družbe in izdelkov. V Diviziji maloprodaje smo nadaljevali s širitvijo maloprodajne mreže. V letu 2006 smo odprli kar šest novih poslovalnic: v Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici, Podbrežju Maribor, Lendavi, Lenartu in na Ptuju. Ob koncu leta smo imeli že štiriinštirideset knjigarn in papirnic po vsej Sloveniji.

Nadaljevali smo s krepitvijo svojega portfelja kapitalskih naložb na področju založništva in medijev. Tako smo decembra postali 100 % lastnik največje komercialne televizijske hiše v Črni Gori – TV IN.

Uspešno smo izvedli konverzijo valute ob prehodu na EVRO 1.1.2007.


Novo v ponudbi

več o tem
VALÚ
V naši internet trgovini lahko odslej kupujete tudi preko plačilnega sistema VALÚ!
več o tem

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo se nahaja tukaj.
več o tem
Knjižne novosti
Iz ponudbe DZS

Katalog pisarniških potrebščin 2024 v PDF obliki (74MB) je tukaj.
več o tem

več o tem

Katalog v PDF obliki je tukaj.
več o tem

več o tem

več o tem
Uničevalec dokumentov
več o tem

OFFICE Line tonerji
več o tem

več o tem

več o tem

več o tem
© DZS | Avtorji | Pravna obvestila